Informacja sygnalna prezentuje sytuację demograficzną województwa małopolskiego, która kształtowała się w 2020 r. pod wpływem trwającej pandemii COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Stan i struktury ludności, ruch naturalny i migracje porównano do poprzedniego roku, a wybrane wskaźniki przedstawiono na tle kraju oraz powiatów województwa małopolskiego.

Szczegółową analizę sytuacji demograficznej, źródła danych oraz uwagi metodologiczne znajdziecie Państwo w publikacji pt. „Sytuacja demograficzna województwa małopolskiego w 2020 r.”, która dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu http://krakow.stat.gov.pl/ w sierpniu br.