W opracowaniu sygnalnym przedstawiono sytuację demograficzną województwa małopolskiego w 2022 r. Stan ludności, ruch naturalny i migracje porównano z poprzednim rokiem, a wybrane wskaźniki przedstawiono na tle kraju. Szczegółowa analiza procesów demograficznych w podziale na podregiony, powiaty i gminy zostanie przedstawiona w publikacji „Sytuacja demograficzna województwa małopolskiego w 2022 r., która ukaże się na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Krakowie i zostanie wydana w lipcu br.