Informacja sygnalna prezentuje podstawowe dane demograficzne o województwie małopolskim z uwzględnieniem stanu i struktur ludności, ruchu naturalnego oraz migracji w 2018 r. Wybrane dane porównano do poprzedniego roku, a także przedstawiono na tle kraju oraz powiatów województwa małopolskiego.

Szczegółową analizę demograficzną, źródła danych oraz uwagi metodologiczne znajdziecie Państwo w publikacji analitycznej pt. „Sytuacja demograficzna województwa małopolskiego w 2018 r.”, która dostępna jest na stronie internetowej Urzędu http://krakow.stat.gov.pl/.