Opracowanie sygnalne zawiera informacje dotyczące świadczeń na rzecz rodziny wypłaconych w województwie małopolskim w 2018 r. Zaprezentowano podstawowe dane dotyczące świadczeń: rodzinnych, wychowawczych (z programu „Rodzina 500 plus”), z funduszu alimentacyjnego oraz na wyprawkę szkolną (z programu „Dobry Start”).