Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje z zakresu działalności gospodarczej podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w województwie małopolskim w 2017 r. tj. zbiorowość podmiotów, wartość zaangażowanego kapitału, liczbę pracujących, także dane z zakresu działalności eksportowej i importowej, nakładów inwestycyjnych oraz wyników finansowych.