Informacja sygnalna prezentuje dane z zakresu działalności gospodarczej podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w województwie małopolskim w 2018 r. tj. zbiorowość podmiotów, wartość zaangażowanego kapitału, liczbę pracujących oraz podstawowe wyniki finansowe i wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące działalność prowadzoną przez te podmioty.