Liczba podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego zmniejszyła się w ujęciu rocznym. Odnotowano spadek ulokowanego w nich kapitału. Liczba pracujących w tego typu podmiotach również spadła. Nakłady inwestycyjne były znacznie mniejsze niż przed rokiem. Przychody oraz koszty ich uzyskania zmalały, a większość podmiotów objętych badaniem finansów wykazywała zysk netto.