Opracowanie sygnalne zawiera informacje dotyczące podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim. Przedstawiono podstawowe dane dotyczące m.in.  liczby pracujących, podmiotów według formy prawnej, podmiotów nowo wpisanych, wyrejestrowanych i z zawieszoną działalnością oraz koncentracji podmiotów gospodarki narodowej  i poziomu przedsiębiorczości.