W 2017 r. w porównaniu z rokiem poprzednim w województwie małopolskim nastąpiła poprawa wskaźników dotyczących zasobów mieszkaniowych. Przeciętna liczba osób przypadająca na 1 mieszkanie i 1 izbę zmalała przy równoczesnym wzroście powierzchni użytkowej przypadającej na 1 osobę. Wzrosła powierzchnia użytkowa 1 mieszkania, a przeciętna liczba izb przypadająca na 1 mieszkanie pozostała na niezmienionym poziomie. Mieszkania w województwie małopolskim były lepiej wyposażone w podstawowe instalacje sanitarno-techniczne w porównaniu z mieszkaniami w kraju.