Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyszukiwarka

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Szukano wyrażenia: tag:aktywni zawodowo

Treści 29

1.
Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim - 3 kwartał 2023 r.
Opracowania bieżące / Informacje sygnalne / Praca, wynagrodzenie
28.12.2023 - Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w trzecim kwartale 2023 r., odnotowano wzrost liczby osób aktywnych zawodowo. Zmniejszyła się zbiorowość osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Zarówno współczynnik aktywności zawodowej, jak i stopa bezrobocia były niższe od krajowej....
2.
Osoby niepełnosprawne w województwie małopolskim w 2022
Infografiki / Infografiki US Kraków
01.12.2023 - ...
3.
Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim - 2 kwartał 2023 r.
Opracowania bieżące / Informacje sygnalne / Praca, wynagrodzenie
28.09.2023 - Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w drugim kwartale 2023 r., w relacji do poprzedniego roku odnotowano niewielki spadek liczby osób aktywnych zawodowo. Zwiększyła się liczba osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Stopa bezrobocia była niższa od krajowej i jedną z najniższych w...
4.
Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim - 1 kwartał 2023 r.
Opracowania bieżące / Informacje sygnalne / Praca, wynagrodzenie
29.06.2023 - Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w pierwszym kwartale 2023 r. odnotowano wzrost liczby osób aktywnych zawodowo w relacji do poprzedniego roku. Spadła liczba osób bezrobotnych i biernych zawodowo, jak również stopa bezrobocia. Przeciętny czas poszukiwania pracy przez osoby...
5.
Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim - IV kwartał 2022 r.
Opracowania bieżące / Informacje sygnalne / Praca, wynagrodzenie
30.03.2023 - Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w 4 kwartale 2022 r. odnotowano wzrost liczby osób aktywnych zawodowo. Spadła natomiast liczba osób bezrobotnych i biernych zawodowo, jak również stopa bezrobocia. Wydłużeniu uległ przeciętny czas poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne....
6.
Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim - III kwartał 2022 r.
Opracowania bieżące / Informacje sygnalne / Praca, wynagrodzenie
30.12.2022 - Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w 3 kwartale 2022 r. odnotowano w ujęciu rocznym spadek liczby osób aktywnych zawodowo. Nieznacznie spadła liczba osób bezrobotnych, natomiast wzrosła liczba biernych zawodowo. Wydłużeniu uległ przeciętny czas poszukiwania pracy przez osoby...
7.
02.12.2022 - ...
8.
Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim - II kwartał 2022 r.
Opracowania bieżące / Informacje sygnalne / Praca, wynagrodzenie
30.09.2022 - Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w 2 kwartale 2022 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 56,7% ogólnej liczby osób w wieku 15–89 lat. W relacji do poprzedniego roku zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo. Zwiększyła się natomiast liczba pracujących....
9.
Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim - I kwartał 2022 r.
Opracowania bieżące / Informacje sygnalne / Praca, wynagrodzenie
30.06.2022 - Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w 1 kwartale 2022 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 56,2% ogólnej liczby osób w wieku 15–89 lat. W skali roku zmniejszyła się liczba osób pracujących i bezrobotnych. Zwiększyła się natomiast liczba biernych zawodowo....
10.
Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim - IV kwartał 2021 r.
Opracowania bieżące / Informacje sygnalne / Praca, wynagrodzenie
31.03.2022 - Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w 4 kwartale 2021 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 56,5% ogólnej liczby osób w wieku 15–89 lat (o 1,8 p. proc. mniej niż w 3 kw. 2021 r.). W odniesieniu do poprzedniego kwartału zmniejszyła się liczba osób pracujących (o3,3%), a zwiększyła...
11.
Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim - III kwartał 2021 r.
Opracowania bieżące / Informacje sygnalne / Praca, wynagrodzenie
31.12.2021 - Według wyników badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) w III kwartale 2021 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 58,3% ludności w wieku 15-89 lat. Wskaźnik ten zwiększył się o 2,1 p. proc. w porównaniu z II kw. 2021 r. Wskaźnik zatrudnienia wyniósł 56,7%, czyli również o 2,1 p. proc. więcej...
12.
Osoby niepełnosprawne w województwie małopolskim w 2020
Infografiki / Infografiki US Kraków
03.12.2021 - ...
13.
Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim - II kwartał 2021 r.
Opracowania bieżące / Informacje sygnalne / Praca, wynagrodzenie
30.09.2021 - Według wyników badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) w II kwartale 2021 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 56,2% ludności w wieku 15–89 lat. Wskaźnik ten zmniejszył się o 0,8 p. proc. w porównaniu z I kw. 2021 r. Wskaźnik zatrudnienia wyniósł 54,6%, podobnie jak w poprzednim kwartale....
14.
Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim - I kwartał 2021 r.
Opracowania bieżące / Informacje sygnalne / Praca, wynagrodzenie
30.06.2021 - Według wstępnych danych za I kwartał 2021 r. liczba ludności aktywnej zawodowo wyniosła 1494 tys. osób. Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 57,0%, a wskaźnik zatrudnienia ukształtował się na poziomie 54,6%. Jednocześnie stopa bezrobocia sięgnęła 4,1%. Zbiorowość biernych zawodowo liczyła...
15.
Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim - IV kwartał 2020 r.
Opracowania bieżące / Informacje sygnalne / Praca, wynagrodzenie
31.03.2021 - Liczba ludności aktywnej zawodowo zwiększyła się w porównaniu z IV kwartałem 2019 r., a liczba ludności biernej zawodowo spadła. Obciążenie osób pracujących osobami niepracującymi było mniejsze niż przed rokiem. Wzrósł zarówno współczynnik aktywności zawodowej, jak i wskaźnik zatrudnienia....
16.
Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim - III kwartał 2020 r.
Opracowania bieżące / Informacje sygnalne / Praca, wynagrodzenie
31.12.2020 - W porównaniu z III kwartałem 2019 r. zmniejszyła się liczba ludności aktywnej, a wzrosła liczba ludności biernej zawodowo. Obciążenie osób pracujących osobami niepracującymi było większe niż przed rokiem. Spadł współczynnik aktywności zawodowej, a także wskaźnik zatrudnienia, wzrosła natomiast...
17.
Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim - II kwartał 2020 r.
Opracowania bieżące / Informacje sygnalne / Praca, wynagrodzenie
30.09.2020 - W porównaniu z II kwartałem 2019 r. zmniejszyła się liczba ludności aktywnej, a wzrosła liczba ludności biernej zawodowo. Zwiększyło się obciążenie osób pracujących osobami niepracującymi. Spadł współczynnik aktywności zawodowej oraz wskaźnik zatrudnienia. Niższa była również stopa bezrobocia....
18.
Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim - I kwartał 2020 r.
Opracowania bieżące / Informacje sygnalne / Praca, wynagrodzenie
30.06.2020 - W porównaniu z I kw. 2019 r. zwiększyła się zarówno liczba ludności aktywnej, jak i biernej zawodowo. Zmniejszyło się obciążenie osób pracujących osobami niepracującymi. Wzrósł współczynnik aktywności zawodowej oraz wskaźnik zatrudnienia, a stopa bezrobocia spadła....
19.
Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim - IV kwartał 2019 r.
Opracowania bieżące / Informacje sygnalne / Praca, wynagrodzenie
30.03.2020 - W porównaniu z IV kw. 2018. zwiększyła się liczba ludności aktywnej zawodowo. Populacja biernych zawodowo zmniejszyła się. Wzrósł współczynnik aktywności zawodowej oraz wskaźnik zatrudnienia, spadła stopa bezrobocia....
20.
Aktywność Ekonomiczna Ludności w województwie małopolskim - III kwartał 2019 r.
Opracowania bieżące / Informacje sygnalne / Praca, wynagrodzenie
30.12.2019 - W porównaniu z III kwartałem 2018 r. zwiększyła się liczba ludności aktywnej zawodowo. Populacja biernych zawodowo zmniejszyła się. Wzrósł współczynnik aktywności zawodowej oraz wskaźnik zatrudnienia, spadła stopa bezrobocia....
21.
Aktywność Ekonomiczna Ludności w województwie małopolskim - II kwartał 2019 r.
Opracowania bieżące / Informacje sygnalne / Praca, wynagrodzenie
30.09.2019 - W porównaniu z II kwartałem 2018 r. zmniejszyła się liczba ludności aktywnej zawodowo. Zbiorowość biernych zawodowo zwiększyła się, obniżył się współczynnik aktywności zawodowej oraz wskaźnik zatrudnienia, wzrosła stopa bezrobocia....
22.
Aktywność Ekonomiczna Ludności w województwie małopolskim - I kwartał 2019 r.
Opracowania bieżące / Informacje sygnalne / Praca, wynagrodzenie
28.06.2019 - W porównaniu z I kwartałem 2018 r. liczba ludności aktywnej zawodowo zmniejszyła się. Zbiorowość biernych zawodowo pozostała na tym samym poziomie. Obniżył się współczynnik aktywności zawodowej oraz wskaźnik zatrudnienia, wzrosła stopa bezrobocia. Wyniki kwartalnego, reprezentacyjnego Badania...
23.
Aktywność Ekonomiczna Ludności w województwie małopolskim w IV kwartale 2018 r.
Opracowania bieżące / Informacje sygnalne / Praca, wynagrodzenie
29.03.2019 - W porównaniu z IV kwartałem 2017 r. zmniejszyła się liczba aktywnych zawodowo – zarówno pracujących jak i bezrobotnych, a zwiększyła się zbiorowość biernych zawodowo. Obniżył się współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia, spadła stopa bezrobocia. W IV kwartale 2018 r. populacja osób...
24.
Aktywność Ekonomiczna Ludności w województwie małopolskim w III kwartale 2018 r.
Opracowania bieżące / Informacje sygnalne / Praca, wynagrodzenie
28.12.2018 - Kwartalna informacja o rynku pracy prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w III kwartale 2018 r. w porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych w III kwartale 2017 r. oraz w II kwartale 2018 r....
25.
Aktywność Ekonomiczna Ludności w województwie małopolskim w II kwartale 2018 r.
Opracowania bieżące / Informacje sygnalne / Praca, wynagrodzenie
28.09.2018 - Kwartalna informacja o rynku pracy prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w II kwartale 2018 r. w porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych w II kwartale 2017 r. oraz w I kwartale 2018 r....
26.
Aktywność Ekonomiczna Ludności w województwie małopolskim w I kwartale 2018 r.
Opracowania bieżące / Informacje sygnalne / Praca, wynagrodzenie
29.06.2018 - Kwartalna informacja o rynku pracy prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w I kwartale 2018 r. w porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych w I kwartale 2017 r. oraz w IV kwartale 2017 r....
27.
Aktywność Ekonomiczna Ludności w województwie małopolskim w IV kwartale 2017 r.
Opracowania bieżące / Informacje sygnalne / Praca, wynagrodzenie
30.03.2018 - Kwartalna informacja o rynku pracy prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w IV kwartale 2017 r. w porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych w IV kwartale 2016 r. oraz w III kwartale 2017 r....
28.
Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności w województwie małopolskim w III kwartale 2017 r.
Opracowania bieżące / Informacje sygnalne / Praca, wynagrodzenie
29.12.2017 - Kwartalna informacja o rynku pracy prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w III kwartale 2017 r. w porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych w III kwartale 2016 r. oraz w II kwartale 2017 r....
29.
Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności w województwie małopolskim w II kwartale 2017 r.
Opracowania bieżące / Informacje sygnalne / Praca, wynagrodzenie
29.09.2017 - Kwartalna informacja o rynku pracy prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w II kwartale 2017 r. w porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych w II kwartale 2016 r. oraz z I kwartale 2017 r....
Do góry