Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w czwartym kwartale 2023 r., odnotowano wzrost liczby osób aktywnych zawodowo. Zwiększyła się liczba osób pracujących i  bezrobotnych, a zmniejszyła – osób biernych zawodowo. Stopa bezrobocia była niższa od krajowej.