Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w pierwszym kwartale 2023 r. odnotowano wzrost liczby osób aktywnych zawodowo w relacji do poprzedniego roku. Spadła liczba osób bezrobotnych i biernych zawodowo, jak również stopa bezrobocia. Przeciętny czas poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne uległ skróceniu.