Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w 4 kwartale 2022 r. odnotowano wzrost liczby osób aktywnych zawodowo. Spadła natomiast liczba osób bezrobotnych i biernych zawodowo, jak również stopa bezrobocia. Wydłużeniu uległ przeciętny czas poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne.