Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w 3 kwartale 2022 r. odnotowano w ujęciu rocznym spadek liczby osób aktywnych zawodowo. Nieznacznie spadła liczba osób bezrobotnych, natomiast wzrosła liczba biernych zawodowo. Wydłużeniu uległ przeciętny czas poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne.