Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w 1 kwartale 2022 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 56,2% ogólnej liczby osób w wieku 15–89 lat. W skali roku  zmniejszyła się liczba osób pracujących i bezrobotnych. Zwiększyła się natomiast liczba biernych zawodowo.