W roku akademickim 2019/2020 w województwie małopolskim studiowało 145,2 tys. osób  (wliczając 8,4 tys. cudzoziemców) – w tym 2,7 tys. w 9 zamiejscowych jednostkach organizacyjnych 7 uczelni z innych województw. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba studentów zmniejszyła się o 4,9 tys. (o 3,3%).

Największym ośrodkiem akademickim w województwie jest Kraków, gdzie na poziomie wyższym naukę pobierało 129,9 tys. osób (w tym 8,1 tys. cudzoziemców). Poza tym znaczna liczba studentów kształciła się w: Tarnowie – 5,0 tys. osób, Nowym Sączu – 4,6 tys. i Nowym Targu – 2,1 tys.