Województwo małopolskie jest drugim pod względem liczby studentów (po województwie mazowieckim) ośrodkiem akademickim w Polsce. W roku akademickim 2018/2019 studiowało tu 150,1 tys. osób  (wliczając 8,5 tys. cudzoziemców) – w tym 2,6 tys. w 10 zamiejscowych jednostkach organizacyjnych 7 szkół wyższych z innych województw. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba studentów zmniejszyła się o 7,6 tys. (o 4,8%).

Największym ośrodkiem akademickim w województwie jest Kraków, gdzie na poziomie wyższym naukę pobierało 135,0 tys. osób. Znaczna liczba studentów kształciła się w: Tarnowie – 5,1 tys. osób, Nowym Sączu – 4,4 tys. i Nowym Targu – 2,1 tys.