W roku akademickim 2021/2022 w uczelniach mających siedzibę w województwie małopolskim studiowało 144,4 tys. osób (w tym 7,9 tys. cudzoziemców). W 2021 r. dyplom ukończenia studiów otrzymało 37,0 tys. osób. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba studentów zwiększyła się o 0,1 tys., a liczba absolwentów – o 0,5 tys. Największym ośrodkiem akademickim był Kraków, gdzie na poziomie wyższym naukę pobierało 129,2 tys. osób (w tym 7,6 tys. cudzoziemców). Studenci kształcili się także w: Nowym Sączu (6,3 tys. osób), Tarnowie (4,9 tys.), Nowym Targu (1,9 tys.), Oświęcimiu (1,9 tys.) i Suchej Beskidzkiej (0,3 tys.).