W opracowaniu zaprezentowano najważniejsze informacje dotyczące szkolnictwa wyższego w województwie małopolskim w roku akademickim 2022/2023. Podstawowe dane o studentach i absolwentach przedstawiono według: form własności i typów szkół, systemu kształcenia, rodzajów studiów, a także grup kierunków studiów. Poza tym w opracowaniu zamieszczono wybrane informacje o: nauczycielach akademickich, studiach doktoranckich i podyplomowych, pomocy materialnej dla studentów oraz domach i stołówkach studenckich. 

W roku akademickim 2023/2023 w uczelniach mających siedzibę w województwie małopolskim studiowało 144,2 tys. osób (w tym 8,7 tys. cudzoziemców). Największym ośrodkiem akademickim był Kraków, gdzie na poziomie wyższym naukę pobierało 127,6 tys. osób (w tym 8,2 tys. cudzoziemców). Studenci kształcili się także w: Nowym Sączu, Tarnowie, Nowym Targu, Oświęcimiu i Suchej Beskidzkiej.