Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyszukiwarka

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Szukano wyrażenia: tag:pomoc społeczna

Treści 23

1.
Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego 2023
Publikacje i foldery / Roczniki Statystyczne
29.12.2023 - Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego zawiera zestaw wszechstronnych i aktualnych informacji charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą oraz poziom życia mieszkańców województwa małopolskiego. Jako nowy okres odniesienia w publikacji przyjęty został rok 2019, co pozwala lepiej...
2.
Rocznik Statystyczny Krakowa 2023
Publikacje i foldery / Roczniki Statystyczne
28.12.2023 - Rocznik Statystyczny Krakowa prezentuje sytuację społeczno-gospodarczą oraz poziom życia mieszkańców Krakowa. Szczegółowe informacje statystyczne o Krakowie zostały zebrane w działach tematycznych dotyczących m.in. demografii, ochrony środowiska, rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia, pomocy...
3.
Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w województwie małopolskim w 2022 r.
Opracowania bieżące / Informacje sygnalne / Ochrona zdrowia i Pomoc społeczna
07.06.2023 - Na terenie województwa małopolskiego na koniec 2022 r. działało 176 zakładów stacjonarnych pomocy społecznej, w których było 11,7 tys. miejsc. Przebywało w nich 10,9 tys. mieszkańców. W porównaniu z 2021 r. liczba zakładów zwiększyła się o 3,5%, liczba miejsc w tych zakładach o 4,5%, a mieszkańców...
4.
Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego 2022
Publikacje i foldery / Roczniki Statystyczne
30.12.2022 - Roczniki statystyczne to najważniejsze periodyki wydawane przez statystykę publiczną, stanowiące kompendium wiedzy o mieszkańcach i gospodarce. Przekazujemy Państwu dwudziestą trzecią edycję Rocznika Statystycznego Województwa Małopolskiego. W wydawnictwie zawarliśmy zestaw najistotniejszych...
5.
Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w województwie małopolskim w 2021 r.
Opracowania bieżące / Informacje sygnalne / Ochrona zdrowia i Pomoc społeczna
09.06.2022 - Na terenie województwa małopolskiego na koniec 2021 r. działało 170 zakładów stacjonarnych pomocy społecznej, w których było 11,2 tys. miejsc. Przebywało w nich 10,3 tys. mieszkańców. W porównaniu z 2020 r. liczba zakładów zwiększyła się o 4,3%, liczba miejsc w tych zakładach o 4,6%, a mieszkańców...
6.
Rocznik Statystyczny Krakowa 2021
Publikacje i foldery / Roczniki Statystyczne
31.12.2021 - Przekazujemy Państwu dwudziestą czwartą edycję publikacji Rocznik Statystyczny Krakowa. Rocznik zawiera najważniejsze dane statystyczne w ujęciu przestrzennym, szczegółowo charakteryzujące poziom życia mieszkańców i sytuację gospodarczą w Krakowie. Informacje o Krakowie zostały zebrane w działach...
7.
Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego 2021
Publikacje i foldery / Roczniki Statystyczne
31.12.2021 - Roczniki statystyczne to najważniejsze periodyki wydawane przez statystykę publiczną, stanowiące kompendium wiedzy o mieszkańcach i gospodarce. Przekazujemy Państwu dwudziestą drugą edycję Rocznika Statystycznego Województwa Małopolskiego. W wydawnictwie zawarliśmy zestaw najistotniejszych...
8.
Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w województwie małopolskim w 2020 r.
Opracowania bieżące / Informacje sygnalne / Ochrona zdrowia i Pomoc społeczna
11.06.2021 - Na terenie województwa małopolskiego na koniec 2020 r. działały 163 zakłady stacjonarne pomocy społecznej, w których było 10,7 tys. miejsc. Przebywało w nich 9,6 tys. mieszkańców. W porównaniu z 2019 r. liczba zakładów zmniejszyła się o 1,8%, liczba miejsc w tych zakładach o 0,9%, a mieszkańców o...
9.
Piecza zastępcza i placówki wsparcia dziennego w województwie małopolskim w 2020 r.
Opracowania bieżące / Informacje sygnalne / Ochrona zdrowia i Pomoc społeczna
07.06.2021 - Na terenie województwa małopolskiego na koniec 2020 r. rodzinną pieczę zastępczą sprawowały 1942 rodziny zastępcze i 23 rodzinne domy dziecka. W pieczy zastępczej przebywało 2892 dzieci. W porównaniu z 2019 r. liczba rodzin zastępczych zwiększyła się o 19, a rodzinnych domów dziecka spadła o 1....
10.
Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego 2020
Publikacje i foldery / Roczniki Statystyczne
31.12.2020 - Roczniki statystyczne to najważniejsze periodyki wydawane przez statystykę publiczną, stanowiące kompendium wiedzy o mieszkańcach i gospodarce. Przekazujemy Państwu dwudziestą pierwszą edycję Rocznika Statystycznego Województwa Małopolskiego. W wydawnictwie zawarliśmy zestaw najistotniejszych...
11.
Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w województwie małopolskim w 2019 r.
Opracowania bieżące / Informacje sygnalne / Ochrona zdrowia i Pomoc społeczna
10.06.2020 - Na terenie województwa małopolskiego na koniec 2019 r. działało 166 zakładów stacjonarnych pomocy społecznej, które dysponowały 10,8 tys. miejsc. Przebywało w nich 10,3 tys. mieszkańców. W porównaniu z 2018 r. liczba zakładów zwiększyła się o 0,6%, liczba miejsc w tych zakładach o 1,2%, a...
12.
Piecza zastępcza i placówki wsparcia dziennego w województwie małopolskim w 2019 r.
Opracowania bieżące / Informacje sygnalne / Ochrona zdrowia i Pomoc społeczna
05.06.2020 - Na terenie województwa małopolskiego na koniec 2019 r. rodzinną pieczę zastępczą sprawowały 1923 rodziny zastępcze i 24 rodzinne domy dziecka. W pieczy zastępczej przebywało 2871 dzieci. W porównaniu z 2018 r. liczba rodzin zastępczych zmniejszyła się o 1,5%, a rodzinnych domów dziecka wzrosła o...
13.
Województwo Małopolskie 2019 - Podregiony, Powiaty, Gminy
Publikacje i foldery / Roczniki Statystyczne
30.12.2019 - Przekazujemy Państwu szesnastą edycję publikacji Województwo Małopolskie – Podregiony, Powiaty, Gminy. Publikacja zawiera obszerny zestaw informacji charakteryzujących warunki życia mieszkańców i stan gospodarki województwa małopolskiego w ujęciu przestrzennym. Publikacja prezentuje najważniejsze...
14.
Rocznik Statystyczny Krakowa 2019
Publikacje i foldery / Roczniki Statystyczne
30.12.2019 - Przekazujemy Państwu dwudziestą trzecią edycję publikacji Rocznik Statystyczny Krakowa. Rocznik zawiera najważniejsze dane statystyczne w ujęciu przestrzennym, szczegółowo charakteryzujące poziom życia mieszkańców i sytuację gospodarczą w Krakowie. Informacje o Krakowie zostały zebrane w działach...
15.
Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego 2019
Publikacje i foldery / Roczniki Statystyczne
30.12.2019 - Roczniki statystyczne to najważniejsze periodyki wydawane przez statystykę publiczną, stanowiące kompendium wiedzy o mieszkańcach i gospodarce. Przekazujemy Państwu dwudziestą – jubileuszową edycję Rocznika Statystycznego Województwa Małopolskiego. W wydawnictwie zawarliśmy zestaw...
16.
Piecza zastępcza oraz placówki wsparcia dziennego w województwie małopolskim w 2018 r.
Opracowania bieżące / Informacje sygnalne / Ochrona zdrowia i Pomoc społeczna
26.06.2019 - Na terenie województwa małopolskiego na koniec 2018 r. pieczę zastępczą sprawowały 1 952 rodziny zastępcze i 22 rodzinne domy dziecka. W pieczy zastępczej przebywało 2 891 dzieci. W porównaniu z 2017 r. liczba rodzin zastępczych zmniejszyła się o 3,4%, a rodzinnych domów dziecka o 12,0%. Liczba...
17.
Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w województwie małopolskim w 2018 r.
Opracowania bieżące / Informacje sygnalne / Ochrona zdrowia i Pomoc społeczna
26.06.2019 - Na terenie województwa małopolskiego na koniec 2018 r. działało 165 zakładów stacjonarnych pomocy społecznej, w których były 10 652 miejsca. Przebywało w nich 10 205 mieszkańców. W porównaniu z 2017 r. liczba zakładów zwiększyła się o 1,2%, liczba miejsc w tych zakładach o 1,0%, a mieszkańców o...
18.
Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego 2018
Publikacje i foldery / Roczniki Statystyczne
28.12.2018 - W roku jubileuszowym 100-lecia działalności Głównego Urzędu Statystycznego przekazujemy Państwu dziewiętnastą edycję Rocznika Statystycznego Województwa Małopolskiego. Układ tematyczny nie zmienił się w stosunku do wydania ubiegłorocznego. Obecna edycja Rocznika została wzbogacona m.in. o...
19.
Województwo Małopolskie 2018 - Podregiony, Powiaty, Gminy
Publikacje i foldery / Roczniki Statystyczne
28.12.2018 - W roku jubileuszowym 100-lecia działalności Głównego Urzędu Statystycznego przekazujemy Państwu piętnastą edycję publikacji Województwo Małopolskie. Podregiony, powiaty, gminy. Publikacja składa się z tablic przeglądowych prezentujących ważniejsze dane o województwie w latach 2000, 2005, 2010,...
20.
26.06.2018 - W 2017 r. w województwie małopolskim nieznacznie wzrosła liczba rodzin rodzinnej pieczy zastępczej oraz przebywających w nich dzieci, a liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych i ich wychowanków minimalnie się zmniejszyła. W ujęciu rocznym zwiększyła się zarówno liczba placówek wsparcia dziennego...
21.
Województwo Małopolskie 2017 - Podregiony, Powiaty, Gminy
Publikacje i foldery / Roczniki Statystyczne
29.12.2017 - Urząd Statystyczny w Krakowie przygotował czternastą edycję publikacji Województwo Małopolskie – Podregiony, Powiaty, Gminy. Opracowanie prezentuje dane w ujęciu przestrzennym za 2016 r., szczegółowo charakteryzujące warunki życia mieszkańców i stan gospodarki województwa małopolskiego. Układ...
22.
Rocznik Statystyczny Krakowa 2017
Publikacje i foldery / Roczniki Statystyczne
29.12.2017 - Urząd Statystyczny w Krakowie przygotował dwudziestą drugą edycję Rocznika Statystycznego Krakowa. Opracowanie wydawane jest cyklicznie, co dwa lata. Publikacja zawiera obszerny zestaw danych statystycznych, charaktery-zujących zarówno poziom życia mieszkańców, jak i stan gospodarki stolicy...
23.
Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego 2017
Publikacje i foldery / Roczniki Statystyczne
29.12.2017 - Urząd Statystyczny w Krakowie przygotował Państwu osiemnastą edycję Rocznika Statystycznego Województwa Małopolskiego. Publikacja zawiera obszerny zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa. Układ tematyczny nie zmienił się w stosunku do wydania...
Do góry