W opracowaniu przedstawiono wyniki badania prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu KT-1 (sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego) w województwie małopolskim w 2018 r. Sprawozdaniem objęto turystyczne obiekty noclegowe posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych. W opracowaniu zaprezentowano informację na temat bazy noclegowej oraz wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych. Opis zjawiska w województwie uzupełniono analizą powiatową.