W opracowaniu przedstawiono wyniki badania prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu KT-1 (sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego) w województwie małopolskim w 2019 r. Sprawozdaniem objęto turystyczne obiekty noclegowe posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych. W opracowaniu zaprezentowano informację na temat bazy noclegowej oraz wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych. Więcej informacji o turystyce w województwie małopolskim będzie zawierała publikacja „Turystyka w województwie małopolskim w latach 2018 i 2019”, która ukaże się w czerwcu br.