Opracowanie zawiera omówienie podstawowych danych pochodzących ze sprawozdań o symbolu KT-1 (o wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych), zbieranych co rok, z częstotliwością miesięczną. Informacje dotyczą turystycznej bazy noclegowej w województwie małopolskim w 2016 r., turystów korzystających z tej bazy i liczby udzielonych im noclegów. Pozyskane dane liczbowe świadczą o rosnącym znaczeniu turystyki w całym województwie małopolskim i w jego stolicy, Krakowie.

Szersza prezentacja turystycznych obiektów noclegowych, ich wykorzystania oraz metodologii badania, będą tematem publikacji „Turystyka w województwie małopolskim w 2016 r.”, która zostanie wydana w lipcu br.