W 2022 r. w województwie małopolskim z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 5,2 mln turystów (o 62,6% więcej niż w roku poprzednim), którym udzielono 13,7 mln noclegów (o 55,1% więcej). Stopień wykorzystania miejsc noclegowych ukształtował się na poziomie 41,8% – o 9,9 p. proc. wyższym niż w poprzednim roku.