Informacja sygnalna prezentuje bazę noclegową oraz wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w województwie małopolskim, które kształtowały się w 2020 r. pod wpływem trwającej pandemii COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Turystyka jest jednym z sektorów gospodarki narodowej najbardziej dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Wprowadzane w 2020 r. obostrzenia dotyczące przemieszczania się osób oraz ograniczenia działalności związanej z prowadzeniem hoteli i innych obiektów noclegowych istotnie wpłynęły na rozmiary ruchu turystycznego.

W opracowaniu przedstawiono wyniki badania prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu KT-1 (sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego) w województwie małopolskim w 2020 r. Sprawozdaniem objęto turystyczne obiekty noclegowe posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych.