W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w czerwcu br. oceniają koniunkturę pozytywnie. Wyjątkiem jest sekcja budownictwo, gdzie oceny są negatywne. Najbardziej optymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego oraz informacji i komunikacji. Składowa "diagnostycznej" poprawiła się lub jest podobna jak przed miesiącem we wszystkich obszarach.