W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lutym br. oceniają koniunkturę lepiej niż w styczniu br. W sekcji przetwórstwo przemysłowe nastąpił największy wzrost ocen w tym zakresie, największy spadek– w sekcji zakwaterowanie i gastronomia.