W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w maju br. oceniają koniunkturę pozytywnie. Wyjątkiem jest sekcja budownictwo  oraz zakwaterowanie i gastronomia, gdzie  oceny są negatywne. W większości obszarów oceny bieżące ("diagnozy") oraz oczekiwania ("prognozy") poprawiły się.