W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w marcu br. oceniają koniunkturę gorzej niż w lutym br. W sekcji transport i gospodarka magazynowa nastąpił największy spadek ocen w tym zakresie. Jedynie w sekcji zakwaterowanie i gastronomia nastąpił wzrost ocen.