W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w styczniu br. oceniają koniunkturę lepiej niż w grudniu ub. r. W sekcji zakwaterowanie i gastronomia nastąpił największy spadek ocen w tym zakresie, największy wzrost – w sekcji transport i gospodarka magazynowa.