We wrześniu br. w porównaniu z sierpniem br. największy spadek ocen koniunktury odnotowano w sekcji transport i gospodarka magazynowa, największy wzrost – w sekcji budownictwo. Jedynie w sekcji informacja i komunikacja oraz przetwórstwo przemysłowe wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest dodatni. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) poprawiły się. Składowa „prognostyczna” pogorszyła się w większości obszarów.
Do badania za wrzesień br. – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 września – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).