We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w lipcu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w czerwcu br. Największy wzrost ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Najmniejszą poprawę ocen sygnalizują firmy z sekcji budownictwo oraz handel hurtowy. We wszystkich obszarach odnotowano poprawę ocen bieżących („diagnoz”) oraz oczekiwań („prognoz”).