W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w listopadzie br. oceniają koniunkturę gorzej niż w październiku br. Największe pogorszenie ocen nastąpiło w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Tylko w sekcji transport i gospodarka magazynowa oceny są podobne jak przed miesiącem. We wszystkich obszarach wskaźnik ogólnego
klimatu koniunktury jest ujemny. W większości obszarów obserwuje się pogorszenie zarówno ocen bieżących („diagnoz”), jak i oczekiwań („prognoz”). Do badania za listopad br. – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 listopada – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).