W większości badanych obszarów przedsiębiorcy we wrześniu br. oceniają koniunkturę negatywnie. Najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii, natomiast
najbardziej pozytywne – przez firmy z sekcji informacja i komunikacja. W większości obszarów odnotowano pogorszenie ocen bieżących („diagnoz”) oraz oczekiwań („prognoz”).