W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lutym oceniają koniunkturę lepiej niż w styczniu. Wyjątkiem jest transport i gospodarka magazynowa oraz budownictwo, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem oraz handel hurtowy, gdzie oceny spadły. Do badania za bieżący miesiąc - odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 lutego - dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID -19 na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).