W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w październiku br. oceniają koniunkturę gorzej niż we wrześniu br. Największe pogorszenie ocen nastąpiło w sekcji budownictwo oraz handel hurtowy, największa poprawa – w sekcji transport i gospodarka magazynowa. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) poprawiły się, natomiast w przypadku oczekiwań („prognoz”) w większości obszarów odnotowano pogorszenie. Do badania za październik br. – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 października – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).