W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w sierpniu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w lipcu br. Największy wzrost ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji transport i gospodarka magazynowa. Tylko w sekcji budownictwo oceny są podobne jak przed miesiącem. We wszystkich obszarach odnotowano poprawę ocen bieżących („diagnoz”).